Välkommen till Basmetal

Metall är någonting som omger oss och som gör vår moderna värld möjlig, någonting som är grunden till vår civilisation.

Basmetal.se är sajten för dig som tänkt investera i metaller – eller bara är nyfiken på olika metaller.

Metaller – exemplifierat

Det går enkelt att exemplifiera genom att se hur vi benämner tidigare tidsåldrar: Stenålder övergår i bronsålder som övergår i järnålder. Stenålder, där är vår bild att vi sitter i våra grottor med väldigt primitiva redskap gjorda i sten och trä, och att vi klär oss i djurhudar. Bilden av bronsåldern är annorlunda. Där har vi ”riktiga” redskap tillverkade i metall, kläder, antydan till ett skriftspråk och de första städerna har börjat växa fram. Hoppet är stort, och sedan järnålder så har vi det klassiska Grekland och sedan framväxten av det Romerska imperiet. Nästan nutid med andra ord!

Järnåldern är den sista tidsåldern som vi benämner efter en metall, vilket är logiskt. Järn innebar ju en gigantisk revolution för mänskligheten, som möjliggjorde avancerade redskap, betydligt mer hållbara än redskap av brons. Samtidigt så kan det också sägas vara fel, för det innebar ju inte att vi inte lärt oss använda andra metaller, metaller och legeringar som även de påverkat vårt samhälle sedan vi lärt oss att använda dem fullt ut. Dessutom har vi ju utvecklat hur vi använder exempelvis järn maximalt: tänk bara på det svenska stålet.

Basmetall – vad är det?

Här kommer du i huvudsak att hitta information om de så kallade basmetallerna. Basmetall är ett ord som inte är så vanligt i svenska språket, utan är mer av en direktöversättning av det engelska base metal. Basmetaller syftar då på enklare och vanligare metaller, till skillnad från exempelvis ädla metaller som guld och silver, men den definitionen är inte oomstridd, utan det kan även syfta på metaller som oxiderar enkelt, som järn, till skillnad från metaller som inte gör det, som guld. Problemet med att definiera basmetall blir då uppenbart: var går gränsen? Är järn en basmetall medan stål (en järnlegering) inte är det?

Hur som helst: vi här på Basmetal kommer göra det lite enkelt för oss och se basmetall som "arbetsmetaller" eller "vardagsmetaller", metaller som är vanliga, som ofta används inom industri. Bruksmetaller skulle man kunna säga. Men vi kommer också att gå bortom detta mandat en bit, och skriva även om metaller som kanske inte så lätt kan sorteras in under detta begrepp, men då från ett nyttoperspektiv. Skriver vi om guld, så gör vi det med utgångspunkt från dess rent praktiska användningsområden, och inte som en smyckesmetall eller som en form av valutareserv.

Vi riktar oss till alla. Är du intresserad av att investera i olika metaller, priser och liknande så ska vi försöka täcka det området. Är du intresserad av det rent praktiska, hur zink eller andra metaller används inom industrin, ja då ska vi försöka täcka det med. En bred kunskapsbas med andra ord, för den som då är intresserad av metaller, med en inriktning på basmetaller, från flera olika perspektiv.

Det är vad Basmetal handlar om. Se gärna efter om du hittar det du letar efter bland våra många olika artiklar. Eller titta helt enkelt runt för att se om du kan lära dig något nytt – alla är lika välkomna.

Aluminium

Aluminium

En fantastisk metall

Aluminium används till det mesta, från stort till smått och på 1800-talet kom man på hur man kunde utvinna den. Aluminium är dessutom rostfritt.

Mer om aluminium

Järn

Järn

Den vanligaste metallen

Järn utgör nästan en tredjedel av jordens massa och har använts i över 5000 år. Handeln med järn är sett till volym den överlägset största metallhandeln.

Mer om järn

Tenn

Tenn & koppar

Två metaller som hänger samma

Koppar är en viktig komponent i näst intill all elektronik och elektriska apparater. Tennets vanligaste användningsområde är som lödmetall och kydd mot rost.

Mer om koppar & tenn