Metallåtervinning

Återvinning av metall

Vi är många som har förstått att jorden nu mera blöder och är i behov utav all hjälp den kan få. Det är av stor vikt att alla drar sitt strå till stacken som även kallas planeten jorden för att lämna efter sig ett så litet spår som det bara går. Mycket tid läggs ner på att sortera, vika, skölja ur och lägga i rätt behållare för att materialet skall hamna rätt i källsorteringen. Denna process upprepas några gånger i veckan och tur är väl det. Men vad händer egentligen när metallen lämnat container i soprummet eller din källsortering? Att metallen tas till en återvinningscentral vet många. Men hur går det till? Vi vill förmedla denna vetskap för att fler skall kunna samt vilja motivera fler att återvinna sina metaller. I denna text tar vi därför upp följande:

  • Metallens påverkan på jorden
  • Varför vi skall återvinna
  • Hur återvinningen går till

Metallens påverkan på jorden

Metaller kan inte brytas ner av planeten själv utan blir kvar där man lämnar det, om man lämnar det. Metaller som har spridits till miljön räknas som miljögifter och både människan och djur påverkas av dessa gifter. Miljögifterna läcker sakta ut i sjöar och vattendrag i omgivningen. Vattendragen sprider sig givetvis till växter, fiskar och levande organismer. Påverkan som drabbar människan och miljö varierar mellan olika metaller och vilka halter det rör sig om samt hur vi exponeras för dem. Ett exempel på när miljön har blivit rejält drabbad av metaller är de fiskar som befinner sig högt upp i näringskedjan som har blivit framodlade på förorenad mark. Resultatet av denna framodlade fisk är förorenad sådan och människorna som äter fisken får i sig metaller därefter.

Att källsortera är därför bland det viktigaste man kan göra för att hjälpa planeten. Inte bara för att metallen inte skall hamna i naturen utan också för att så mycket metall som möjligt skall kunna bli ny metall.

Varför skall vi återvinna metall och hur går det till?

De flesta metaller som smälts ner kan smältas ner utan kvalitetsförlust flera gånger om. Vid exempelvis en metallförpackning som skall smältas ner sorteras stålet bort med hjälp av magneter.

De få minuter du lägger ner på att återvinna dina metaller spelar en stor roll eftersom återanvändandet av metallerna är otroligt effektivt. Vid de flesta återvinningar utav metall sparas nästan 95% av den energin som det hade behövts för att ta fram en helt ny metall. Det finns lite olika metoder för att kunna utvinna så mycket metall som möjligt ur de olika materialen.

Aluminium är ett av de materialen där man sparar allra mest energi på att återvinna. Endast ca 5% av den totala energin som skulle gått åt till att ta fram ny aluminium är det som behövs för att återvinna den.

Koppar är den metall som procentuellt sett har återvunnits mest i världen. Man uppskattar i dag att ca 80% av den koppar som någonsin brutits ner fortfarande är i bruk, och detta tack vare återvinning! Guldstjärna! Även här är energisparandet vid återvinning kontra om man skulle tagit fram helt nytt material helt otrolig. Hela 85% energi sparas vi återvinningen av koppar.

Stål är en metall som lätt sorteras ut från andra metaller med hjälp av magneter eftersom det är magnetiskt. Vid återvinning av denna metall sparas 75% energi jämfört med om man skulle tagit fram nya förpackningar.

Som texten ovanför vittnar om blir det svårt att motivera att slänga majsburken i den vanliga soppåsen och inte i återvinningen.

Även om det är bra att gemene man bryr sig om sin återvinning och åker med sina konserver till återvinningscentralen eller slänger den i källsorteringen räcker tyvärr inte det. Det finns betydligt större spelare på marknaden och bland dessa bland annat bilskroten och andra gigantiska metallskrotar som exempelvis stora företag kan vända sig till för att få hjälp med sitt material. Detta är en bra idé om man har en stor mängd metall eftersom man då kan tjäna en slant på att sälja metallen till företag som i sin tur tar hand om det. Vid användningen av ett sånt här företag eller om du vill skrota din bil är det viktigt att se så att företaget använder sig utav bra metoder genom hela processen.