Järn

Järn - den vanligaste metallen

Järn började vi använda på järnåldern och det har länge varit den mest använda metallen. Järn utgör också nästan en tredjedel av jordens massa, även om det mesta av det inte är möjligt att nå med gruvdrift. Järn har använts i över 5,000 år, även om det till att börja med var ytterst begränsat och järnåldern börjar inte förrän människan kunde göra lite mer avancerade saker med metallen. Järn och järnlegeringar har en mängd användningsområden och det finns många olika sätt att bearbeta det på. Vi är idag överallt omgivna av järn i olika former i vårt samhälle – det går helt enkelt inte att undvika. Järn används dock oftast i olika former av legeringar, där stål är den mest kända, vilket ger det olika egenskaper som är attraktiva inom flera olika områden.

Järn i stort och smått

Järn används i det stora och i det lilla, i industrier och i hemmet, för konstföremål och för bruksföremål. Vidden för järnets användningsområden är alltså stor och det är inte konstigt att det är den mest använda metallen av dem alla.

Järn används i många byggnadskonstruktioner som exempelvis till spiraltrappor och utrymningstrappor, där dess styrka och hållfasthet kommer till sin rätt. Det finns andra metaller som har liknande bra egenskaper, men järn vinner för att det är så billigt att det kan användas i brobyggen, husbyggen och mycket annat. Järn används då företrädesvis som armering, men exempelvis broar kan byggas nästan helt i järn. Maskiner, bilar, båtar, tåg, fordon och i princip alla former av transport använder sig också av järn i viss utsträckning.

Vad gäller inte fullt så stora saker så är många redskap tillverkade i järn, som många olika köksredskap. En gjutjärnspanna är ett måste i alla hem, men det är bara början. Förutom olika redskap så tillverkas också många verktyg i järn och stål – det är bara att kolla in närmaste verkstad, och mängden med järnföremål kommer att vara överväldigande.

Järn är en storindustri

Handeln med järn är sett till volym den överlägset största metallhandeln, och det är en riktig storindustri. Det gör dock att priset inte är speciellt högt, och det har haft en nedåtgående tendens under en längre tid. Men järnutvinning, transport och handel sysselsätter ändå en stor mängd människor världen över, även i Sverige. Men att långsiktigt investera i järn som metall är tvivelaktigt, även om olika järnbaserade industrier kan vara intressanta.