Koppar & tenn

Koppar och tenn

Koppar och tenn är två metaller som historiskt hänger samman. En legering av dem har till och med gett namn åt en tidsålder – bronsåldern. Detta vittnar om dess betydelse i ett historiskt perspektiv. Idag är brons betydligt mindre viktigt, då det finns andra metaller och legeringar som vi med dagens teknik kan använda, där man förr skulle ha använt brons. Men det finns fortfarande en del användningsområden för legeringen. Samtidigt har både koppar och tenn användningsområden helt på egen hand. Faktum är att de båda metallerna idag är betydligt mer använda på egen hand än som legering – bronsets storhetstid ligger bakom det, helt enkelt.

Koppar

Koppar är en mycket bra elektrisk ledare, och majoriteten av all koppar, runt 60 %, används till just detta. Koppar är en viktig komponent i näst intill all elektronik och elektriska apparater. Koppar spelar helt enkelt en väldigt viktig roll i vårt moderna liv. Förutom olika elektriska tillämpningar används koppar också mycket till tak, stuprör och inom rörmokeri, då både som ren koppar och som huvudingrediens i olika legeringar.

Tenn

Tennets vanligaste användningsområde idag är som lödmetall, då ofta som legering med bly eller någon annan metall. Användandet av bly i lödtenn har minskat, på grund av den miljöfara som bly är, men detta leder till visa problem, då tenn på egen hand inte är helt perfekt som lödmetall. Tenn är också användbart som överdrag på exempelvis stål, då det hjälper till att skydda mot rost. I huvudsak används dock tenn som en del av olika legeringar.

Koppar, tenn och olika legeringar

Brons är nog den mest kända legeringen vad gäller både koppar och tenn, men samtidigt är den idag inte så värst användbar. Det har dock vissa nischer fortfarande, till exempel vid tillverkning av en del musikinstrument och av rent estetiska skäl. En av de vanligaste legeringarna vad gäller tenn har vi redan nämnt, som lödmetall tillsammans med bly eller någon annan metall. Men tenn finns i mycket annat också.

Miljöpåverkan med koppar

För höga halter av koppar är skadligt för såväl vattenlevande organismer som människor, djur och växter. Ändå är koppar livsnödvändigt för oss människor. Tidigare stod metallsmältverk för det största utsläppet av koppar i naturen men tack vare mer modern reningsutrustning har utsläppen från metallsmältverk minskat. Nu mera står trafiken för mest spridning av koppar i naturen, vilket kommer från bromsbeläggen som innehåller koppar. Idag står massaindustrin, pappersbruk och avloppsreningsverk för de största utsläppen av koppar i miljön.

Vi människor får i oss koppar från livsmedel som fisk, choklad, kött, nötter, grönsaker, spannmål och vanligt dricksvatten. Livsmedelsverket avråder dig från att dricka varmt vatten från kranen eller att använda det till matlagning eftersom du då kan få i dig för höga halter av koppar.

Kemikalieinspektionen har tagit särskild hänsyn till användning av bottenfärg på båtar som innehåller koppar. Olika regler har införts för väst- och östkusten.

Värt att investera i?

Med tanke på hur pass viktig koppar är för allting som har med elektricitet att göra så är det en självklar fråga om koppar är värt att investera i. Det är ju en relativt vanlig och inte speciellt dyr metall, så då är ju frågan hur pass attraktivt det är som investeringsobjekt. I allmänhet så kan man säga att det är bättre att investera i företag som använder koppar, snarare än företag som producerar det. Priset på koppar kan gå både upp och ner, men är numera relativt stabilt, vilket gör att det inte är speciellt lukrativt att investera i.

På ungefär samma sätt är det med tenn. En användbar metall som är så pass vanlig och billig att det inte är så vidare attraktivt att investera i. Priset på tenn är också det relativt stabilt, så liksom med koppar så är det inte en av de mer intressanta metallerna att investera i.