Bly

Bly - en tung metall

Bly är en metall med en mycket lång historia tack vare att den är mycket enkel att utvinna och har en låg smältpunkt. Det är saker som gör att den är lättanvänd, men samtidigt gör des mjukhet att dess användning som redskap är begränsad. En blyhacka till exempel är ju inte speciellt användbar. Men som exempelvis sänke för nät, eller som utsmyckning eller för att göra enkla smycken av lämpar fungerar den. Senare användningsområden var som tätning för olika vattenledningssystem, som de romerska akvedukterna, vilket är ett tveksamt användningsområde med tanke på att bly är giftigt. Romarna använde även bly som tätningsmedel för olika matförpackningar, och en vanlig teori är att Roms nedgång berodde på utspridd blyförgiftning.

Bly är även berömt för att alkemister under hundratals år försökte förvandla bly till guld. Tanken var där att bly är tungt och det är guld också. Alltså borde det gå att förvandla bly till guld. Detta har dock än så länge inte lyckats. Men inom modern industri har bly funnit flera användningsområden, utan att man rent praktiskt behövt förvandla det till guld.

Många användningsområden

Bly används idag för många vitt skilda saker, allt från glas till batterier och lödtenn, och det är en av de tio mest använda metallerna idag. Bly används dock sällan på egen hand, eller som huvudsaklig "ingrediens", vilket gör att det inte märks så tydligt, men vi omger oss verkligen med bly.

  • Det vanligaste användningsområdet för bly, och det kanske viktigaste, är batterier. Sett till mängd bly så är batterier det överlägset vanligaste användningsområdet. Till exempel så är de flesta bilbatterier idag blybatterier. Utan bly så skulle världen, bokstavligen, stanna.
  • Ett annat vanligt användningsområde är tillverkning av kristallglas. Blyet gör att glaset lite mjukare och formbart och dessutom får attraktiva optiska egenskaper, som gör det extra rent och får en fin brytningsförmåga.
  • Bly har också den egenskapen att det stänger ute en massa saker. Bly är en metall som kan användas för att hålla ute radioaktivitet och används därför i exempelvis skyddsutrustning för den som behöver arbeta i områden där det finns påtaglig strålningsrisk. Det används också i kärnkraftverk för att minimera strålningsriskerna. Men bly har också den egenskapen att det inte resonerar med ljud vilket ger det bra ljuddämpande egenskaper och det används också för ljudisolering.
  • Bly används också på samma sätt idag som det gjort under tusentals år, som en fuktspärr. Det gäller då främst för kablar av olika slag, och stor vikt läggs på att blyet inte ska kunna förgifta det område där kablarna läggs.

Bly är en billig metall

Bly är en tämligen billig metall och det är sällan någonting man investerar i. Detta trots att den är såpass användbar och vanlig idag. Ett av skälen är att blybatterier, som är det vanligaste användningsområdet, ser ut att minska. Elbilar använder idag mer och mer Litiumjonbatterier, som är mer effektiva än blybatterier, och framtiden för bly är därmed osäker. Om blyets överlägset vanligaste användningsområde tas över av alternativ kommer dess värde att sjunka. Med tanke på de resurser som läggs ner på att utveckla alternativ så ser det ut som om bly oundvikligen kommer att bli mindre attraktivt i framtiden.