Investera i metaller

Att investera i metaller

Att investera i metaller i allmänhet och basmetaller i synnerhet är inte så speciellt svårt. Det handlar dock sällan om att verkligen fysiskt köpa metallerna och förvara dem hemma, med ett fåtal undantag, såsom guld. Även om det också är riskabelt om det rör sig om lite större mängder. I stället handlar det oftare om att investera i värdepapper. Dessa värdepapper har då samma värde som den metall de är knutna till, men tar upp betydligt mindre yta. För den som investerar i icke-ädla metaller, som basmetaller, är det det överlägset mest praktiska sättet att investera på, och det vanligaste.

Att investera genom att köpa metaller

Som redan påpekats är det ovanligt att investera i metaller genom att rent fysiskt köpa dem. Undantagen är då i huvudsak ädelmetaller som guld, silver och platina., där det inte är några större problem med att köpa metallerna och förvara dem hemma. Det är dock inte något de flesta gör, utan det mesta guldet och silvret ute i stugorna är förmodligen prydnadsföremål. När man så försöker sälja sådant, så är det dock vanligt att man bara får det rena guldpriset, och föremålen "förstörs" för att ta vara på guldet. Vilket är ett slöseri, så det är inte ett speciellt bra sätt att investera i metaller i.

Att investera genom värdepapper

Värdepapper kopplade till en metalls värde är då ett mycket rakare sätt att investera i metaller på. Rent praktiskt är det samma sak som att köpa en viss mängd av till exempel koppar eller aluminium. Sedan fungerar det ungefär som om man investerat i en aktie: går priset upp så blir värdepappret värt mer och vice versa. En skillnad är då att det finns lite mer av en säkerhet i att investera i metaller: det är, till en del, säkrare. Företag kan ju krascha helt, och ens aktier bli värdelösa, men det samma är mycket osannolikare när det gäller exempelvis koppar, guld eller aluminium.

Hur mycket ska man investera i metaller?

Det finns personer som hävdar att det är mycket bättre att investera i metaller än i aktier, då metaller är mer beständiga. Aktiemarknaden kan ju krascha, vilket ju också händer då och då, medan priserna på metaller är lite mer beständiga. Guld är guld, även om börsen gör att ens aktieinnehav förlorat halva sitt värde. Det är en synpunkt som har sina poänger, men som är överdriven. Aktiemarknaden har ju, än så länge, alltid återhämtat sig även om det tagit några år. Metaller är metaller och metal är metal. Som sidospår kan det vara värt att nämna att det svenska bolaget Metal, som bland annat använder Ozzy Osbourne som abassadör, startades 2017. Metal är dock inte i metall-branschen då de är ett så kallat online-casino.

aktiekurs för guld

Guld har i många år varit en säker och stabil investering. Bilden ovan visar aktiekursen för guld från 2009–2018. Sedan tappet som skedde 2013 har aktiekursen för guld varit relativt stabil. I September 2012 var kursen för guld rekordhöga 1767,7 så de som köpte aktier i guld innan 2008 kunde göra sig en rejäl hacka vid försäljning 2012.

Vill du tjäna mycket pengar på aktier är guld i dagsläget inte en metall som kan generera så stor utveckling, men har du pengar du vill placera för en säker investering kan det vara en bra idé.

Att ha värdepapper för metaller och inte bara aktier i sin portfölj gör att man har en viss försäkring. Metallinvesteringarna gör att man har en grund att stå på, som är mer stabil än investering i riskabla aktier är. Att ha en portfölj med en grund av 10 till 30 % investering i metaller är därför något som kan vara en god idé. Men, aktier är också något som kan öka mycket i värde, dubblas, tredubblas eller mer, vilket ju är eftersträvansvärt. Det är något som sällan eller aldrig händer med metaller, så för den som vill ha god avkastning så är det bäst att också investera i aktier, tillsammans med metaller.