Aluminium

Aluminium – en fantastisk metall

Om aluminium är en basmetall eller inte kan diskuteras, men den brukar räknas som det när det gäller internationella handelsavtal. Det är en extremt vanligt förekommande metall i naturen, som också är mycket användbar. Men det dröjde ändå tills 1800-talet innan man kom på hur man kunde utvinna den – eller ens att den fanns där, och det var först på 1860-talet som effektiva metoder för att utvinna den upptäcktes, elektrolys. En anledning till att det tog så lång tid var att det krävs elektricitet för att utvinna aluminium, någonting som vi inte började behärska på allvar förrän en bit in på 1900-talet. Numera är det i princip omöjligt att undvika aluminium i vardagslivet, då det används till nästan vad som helst.

Olika användningsområden för aluminium

Aluminium används till det mesta, från stort till smått. Nedan följer några exempel på användningsområden.

Aluminiumfolie används för förpackning på olika sätt. Det är mycket formbart samtidigt som det isolerar extremt bra, vilket gör det vanligt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Samtidigt används det också av privatpersoner på olika sätt, för att täcka former, vid grillning och på många andra olika sätt. Det är helt enkelt en mycket användbar produkt, som vi kanske knappt ens tänker på.

Det är också vanligt inom byggbranschen, exempelvis till dörrar, fönsterkarmar och liknande, och till fasader, tak och många andra saker. Aluminium är över huvud taget en mycket använd metall: bland de övriga användningsområdena återfinns allt från maskiner till möbler, från fälgar till köksredskap. Aluminiums hållbarhet, det faktum att den sällan eller aldrig rostar, och att det är en lätt metall gör den mycket attraktiv inom många områden. Den rostfria egenskaper gör också att aluminium fungerar bra för sterila miljöer som sjukhus och operationssalar. I modern tid har man lyckats göra aluminium tillräckligt hårt för att till och med fungera bra som metall till hjul och andra tungviktsområden. Detta är möjligt tack vare andra metaller som blandas med ren aluminium.

Tredje vanligaste metallen

Aluminium är den tredje vanligaste metallen i världen, och utgör ungefär 8 procent av jordskorpans massa. Den stora aluminiumproduktion som vi har idag gör att investerande i aluminium är en osäker affär: tillgången är helt enkelt större än efterfrågan. Priset på aluminium har under de senaste åren gått upp och ner flera gånger, vilket gör det till en inte helt attraktiv investering om man vill vara långsiktig. Det finns inte mycket som tyder på att aluminiumbehovet kommer att öka så pass drastiskt att det kommer överstiga tillgångarna. Men för kortsiktiga investeringar kan aluminium periodvis vara en bra affär, även om det då krävs att man är kunnig och informerad.

En viktig faktor vad gäller aluminiumpriset är att de används inom så många vitt skilda områden. Det innebär att priset i hög grad påverkas av hur pass eftertraktade olika andra varor är. Om exempelvis nybyggandet av bostäder sjunker, så minskar också efterfrågan på aluminium. Därför är framtida priser på aluminium svåra att förutsägbara – det handlar på sätt och vis om en fjärilseffekt (en fjäril som viftar med vingarna i Kina kan orsaka en storm i US på lång sikt).