BASMetal AB

- det ledande återvinningsföretaget i Landskrona

BASMetal AB är ett återvinningsföretag beläget i Landskrona med upptagningsområde södra Sverige. Vår huvudsakliga verksamhet är bearbetning av järn- och metallskrot, men vi bearbetar även annat återvinningsbart industriavfall. Vi erbjuder helhetslösningar och är mycket flexibla inför våra kunders önskemål och behov. Med vår rationella och effektiva hantering uppnås sund ekonomisk tillväxt till gagn för leverantörer, anställda, ägare och samhälle.

BASMetal AB är ett företag med 4:e generationen i branschen. Vi har mer än 100 års samlad erfarenhet av skrot och metall. Vi är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Hela vår verksamhet genomsyras av hög kvalitet - från produktion, anläggning, yttre och inre miljö, till ekonomi och marknadsföring.

BASMetal AB är anslutet till Svenska Järn & Metallskrothandlarföreningen.

Samhället ställer allt högre krav på återvinningshantering. Det förutsätter att vi har en effektiv, kompetent och flexibel organisation. Målet med vår verksamhet är att minimera negativ påverkan på vår miljö och hälsa. Genom att se till att de resurser som en gång tagits ur jordens inre utnyttjas maximalt, och att de inte ytterligare stör naturens kretslopp, bidrar vi till en bättre levnadsmiljö. Vi ser till att skrot förvandlas till en attraktiv resurs för framtiden.

BASMetal AB erbjuder sig att se över er totala återvinningshantering. Välkommen att kontakta oss för fri konsultation.

Staffan Aronsohn för traditionen från återvinningshantering vidare i släkten. Idag äger han företaget tillsammans med Ola Wilhelmson som också har bred erfarenhet och många år i branschen.


Öppettider:
Måndag - fredag: 7-16
Frukost: 9-9.30
Lunch: 12-13
OBS. Dag före röd dag stänger vi kl. 12.00